Kape ditën, këtë të shtunë në 10:00

Kape ditën, këtë të shtunë në 10:00

Tema për sot në Kape Ditën: “Më mirë një mik se një thesar”

Do diskutojmë së bashku,  në 95.8 mghz. Në numrat tanë: 04 22 22 403 dhe 067 60 53 320

 

Radio